(Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Norwegian Epic เส้นทาง Western Mediterranean from Rome เที่ยวครั้งเดียวได้ 3 ประเทศ อิตาลี-ฝรั่งเศส-สเปนราคาเริ่มต้น: 38,900.-
8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Norwegian Epic เที่ยวครั้งเดียวได้ 3 ประเทศ อิตาลี-ฝรั่งเศส-สเปน เส้นทาง โรม-ฟลอเรนซ์/ปิซา ลิวอร์โน-คานส์-ปาร์ม่า-บาร์เซโลน่า - เนเปิลส์ -โรม

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสแพ็คเกจ ราคา สถานะ

เส้นทางเดินเรือ

วันเดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า
วันที่ 1 โรม / Italy - 19.00
วันที่ 2 ฟลอเรนท์ / Italy 07.00 19.00
วันที่ 3 คานส์ Cannes / France 08.00 18.00
วันที่ 4 ปาลมาส มาจอร์กา / Spain 13.00 20.00
วันที่ 5 บาร์เซโลนา Barcelona / Spain 17.00 18.00
วันที่ 6 ล่องน่านน้ำสากล / - -
วันที่ 7 เนเปิลส์ (กาปรี) / Italy 07.00 19.00
วันที่ 8 โรม / Italy 06.00 -

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมการเดินทาง

ต้อนรับสู่ เมืองโรม, ประเทศอิตาลี
16.00

เช็คอินขึ้นเรือ Norwegian Epic (ควรมาถึงท่าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) (จากสนามบิน ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน ประเทศอิตาลี เดินทางมาที่ ท่าเรือ ชีวีตาเวกเกีย ประเทศอิตาลี) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ท่านจะได้รับ Cruise Card ประจำตัวของท่านและทำการผูกบัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายบนเรือสำราญ “โรม ” ในฐานะอดีตอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่เมื่อมาเยือนที่นี่ เราจึงจะได้พบสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากมาย รวมทั้งโบสถ์เกือบพันแห่งที่อยู่กระจายอยู่ทั่วเมือง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมในสมัยโบราณต่างๆที่น่าสนใจ ด้วยประวัติศาสตร์แห่งวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรม กรุงโรมเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลก ชมผลงานชิ้นเอกของนครวาติกันหรือเดินเข้าไปในอดีตด้วยการเยี่ยมชมโบราณวัตถุอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ในตำนาน

19.00

ล่องออกจากท่าเรือ ชีวีตาเวกเกีย ประเทศอิตาลีหลังจากทุกท่าน ซ้อมการระบบรักษา ความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ ที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่นานาชาติ ที่ชั้น 15 ของเรือได้ ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

ต้อนรับสู่ เมืองฟลอเรนซ์/ปิซา ลิวอร์โน ประเทศอิตาลี
เช้า/กลางวัน/เย็น

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือสำราญจัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** Taste Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของเรือ ** Shanghai Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารเอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** Manhattan Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** O’Sheehan Bar&Grill เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ** Spice H2O เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นแบบ Buffet สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนชั้น 15 ** Garden Cafe ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ ** Great Outdoors ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ

07.00

เรือจอดเทียบท่าเมืองฟลอเรนซ์/ปิซา ลิวอร์โน ประเทศอิตาลี อาสนวิหารฟลอเรนซ์ หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหารซันตามาเรียแห่งฟลอเรนซ์ เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขนายกแห่งฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ มณฑลฟลอเรนซ์ แคว้นตอสคานา ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู อาสนวิหารแห่งนี้ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากมหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง และอาสนวิหารมิลาน มีความยาว 153 เมตร และฐานของโดมกว้างถึง 90 เมตร หอเอนเมืองปิซา ตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต น้ำหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณ มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร

19.00

เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองฟลอเรนซ์/ปิซา ลิวอร์โน ประเทศอิตาลี

ต้อนรับสู่ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
เช้า/กลางวัน/เย็น

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือสำราญจัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** Taste Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของเรือ ** Shanghai Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารเอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** Manhattan Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** O’Sheehan Bar&Grill เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ** Spice H2O เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นแบบ Buffet สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนชั้น 15 ** Garden Cafe ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ ** Great Outdoors ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ

08.00

เรือจอดเทียบท่าเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส เมืองคานส์ อยู่ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมชายฝั่งโกต์ ดาซูร์ ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สมัยก่อนเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ กระทั่งยุคศตวรรษที่ 19 เมืองเริ่มเจริญขึ้น มีการสร้างสถานที่พักตากอากาศสำหรับชนชั้นสูง ประกอบกับสภาพอากาศของที่นี่อบอุ่นตลอดทั้งปี ชายหาดสวย คานส์กลายมาเป็นเมืองตากอากาศขึ้นชื่อ ลักษณะเฉพาะที่น่าชมของเมืองคานส์ มีเรือยอร์ชขนาดใหญ่จอดบดบังทิวทัศน์ และเมืองนี้ยิ่งทำให้คำขวัญที่ว่า "ชีวิตคือเทศกาล" เป็นจริงมากขึ้นไปอีก ผู้คนที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ต่างพากันเดินทางมายังเมืองคานส์และโรงแรมที่เรียงรายรอบลา ครูเซตแห่งนี้ก็ให้บรรยากาศการเดินเล่นที่ดี สิ่งที่โคโค แชแนลนิยมเป็นอันดับหนึ่งนั้นคือชายหาดเมืองคานส์ ชิมอาหารริมทะเลราคาแพงและดื่มเครื่องดื่มชั้นดีจากโรงแรมหรืออาจเลือกไปเที่ยวหาดสาธารณะอย่างปราก ดู มิดิ และ เด ลา โบกา สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส •โมนาโก Monaco Ville เป็นหนึ่งในเขตการปกครองของโมนาโก ตั้งอยู่บนแหลมหินที่ยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สถานที่แห่งนี้จะตั้งอยู่ใจกลางของเมืองโมนาโก เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของโลก ยังมีสถานที่ที่สำคัญอีกมากทั้ง โบสถ์ วิหาร พระราชวัง และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น •Highlights of Monaco & Nice เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นสถานที่ตากอากาศสุดไฮโซ แน่นอนว่าที่พักหรือค่าครองชีพต่างๆค่อนข้างสูง แต่เมืองนี้ก็เป็นสถานที่ที่นิยมอย่างมาก สำหรับนักท่องท่องเที่ยวต่างชาติ และ ชาวฝรั่งเศสเอง เนื่องจากมีชายหาดยาว น้ำทะเลสีฟ้าใส หาดมีลักษณะเป็นก้อนกรวดเล็ก •Discover Antibes & Old Market Old town เป็นสถานที่โดดเด่นด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็นย่านที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ได้ชัดเจนที่สุด ด้วยอาคารที่ก่อด้วยอิฐสีแดงและถนนที่ปูด้วยหินกรวดเส้นทางอ้อมเป็นสี่เหลี่ยม

18.00

เรือออกจากท่าเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

ต้อนรับสู่ เมืองปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน
เช้า/กลางวัน/เย็น

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือสำราญจัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** Taste Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของเรือ ** Shanghai Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารเอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** Manhattan Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** O’Sheehan Bar&Grill เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ** Spice H2O เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นแบบ Buffet สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนชั้น 15 ** Garden Cafe ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ ** Great Outdoors ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ

13.00

เรือจอดเทียบท่าปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน เมืองพอลม่า, มายอร์ก้า ประเทศสเปน เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันเมื่อประมาณ 2,100 ปีก่อนประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและความงดงามทางสถาปัตยกรรม คุณสามารถย้อนเวลากลับไปและเดินเขาวงกตของตรอกซอกซอยและเส้นทางหินกรวดที่ล้อมรอบมหาวิหารกอธิค ในทางกลับกันปัลมามีชีวิตชีวาด้วยชีวิตแสดงร้านอาหารที่ดีที่สุดบนเกาะร้านค้าสถานบันเทิงยามค่ำคืนและงานศิลปะที่มีชีวิตชีวา • Mallorcan Medley ความหลากหลายที่ยิ่งใหญ่ภายใน Palma ผ่านประสบการณ์อันหลากหลายซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารในอาหาร Mallorcan แท้ๆการชมไข่มุกที่ผลิตและช็อปปิ้ง • Spectacular Scenery & Flavours ทิวทัศน์ธรรมชาติที่น่าสนใจ

20.00

เรือออกจากท่าเรือปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน

ต้อนรับสู่ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
เช้า/กลางวัน/เย็น

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือสำราญจัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** Taste Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของเรือ ** Shanghai Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารเอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** Manhattan Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** O’Sheehan Bar&Grill เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ** Spice H2O เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นแบบ Buffet สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนชั้น 15 ** Garden Cafe ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ ** Great Outdoors ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ

11.00

เรือจอดเทียบท่าพอลม่า, มายอร์ก้า ประเทศสเปน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมือง บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน บาร์เซโลน่าจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศสเปน แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมต่างๆ มีความสวยงามแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการที่จะมา เที่ยวบาร์เซโลน่า เมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป • Panoramic Barcelona & Barca Stadium – In-transit guestsสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่างเรอัลมาดริด (Real Madrid)

18.00

เรือออกจากท่าเรือเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

เรือล่องสู่น่านน้ำสากล
เช้า/กลางวัน/เย็น

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือสำราญจัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** Taste Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของเรือ ** Shanghai Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารเอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** Manhattan Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** O’Sheehan Bar&Grill เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ** Spice H2O เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นแบบ Buffet สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนชั้น 15 ** Garden Cafe ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ ** Great Outdoors ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ กิจกรรมภายในเรือให้ร่วมสนุก ***ในวันนี้เรือล่องน่านน้ำสากลทั้งวัน***

ต้อนรับเข้าสู่ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
เช้า/กลางวัน/เย็น

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือสำราญจัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** Taste Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของเรือ ** Shanghai Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารเอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** Manhattan Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** O’Sheehan Bar&Grill เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ** Spice H2O เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นแบบ Buffet สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนชั้น 15 ** Garden Cafe ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ ** Great Outdoors ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ

07.00

เรือเทียบท่าเข้าสู่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของโลก เก็บรักษาโบราณวัตถุสมัยกรีกและโรมันโบราณจากแหล่งต่าง ๆ ของสะสมของพระเจ้าชาร์ลส์แห่งราชวงศ์บูร์บอง หลักฐานและศิลปวัตถุจากเมืองปอมเปอี และ แฮร์คูลาเนียม เช่น โมเสกรูปอเล็กซานเดอร์มหาราช ภาพเขียนฝาผนัวแบบเฟรสโก โรงอุปรากรชาน คาร์โล (San Carlo Theatre) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจัตุรัส “ตริเอสเตร เอ เตรนโต” เป็นโรงอุปรากรที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี

19.00

เรือออกจากท่าเรือเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

ต้อนรับเข้าสู่ เมืองโรม ประเทศอิตาลี
เช้า

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือสำราญจัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** Taste Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของเรือ ** Shanghai Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารเอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** Manhattan Restaurant ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ ** O’Sheehan Bar&Grill เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ** Spice H2O เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นแบบ Buffet สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนชั้น 15 ** Garden Cafe ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ ** Great Outdoors ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 15 ของเรือสำราญ

06.00

เรือเทียบท่าเข้าสู่ท่าเรือ ชีวีตาเวกเกีย ประเทศอิตาลี หลังจากทุก ท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง ของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 ตุลาคม 2563

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
Inside Stateroom ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 38,900
Balcony Stateroom ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 53,900
ชำระเพิ่มเติม

ส่วนลดเพิ่มเติม
Inside Stateroom พักท่านที่ 2 2,600 บาท
Balcony Stateroom พักท่านที่ 2 4,000 บาท

รายละเอียดห้องพักของ Norwegian Epic : NORWEGIAN CRUISE LINE

Inside Stateroom

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 128-190 sq. ft.
รายละเอียด : Norwegian Epic Inside Staterooms are a great and affordable accommodation for up to two guests. They feature a separate bathroom with shower and two lower beds that convert into a queen-size bed.

Balcony Stateroom

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : Total Approx. Size 188-364 sq. ft. / Balcony Size: 37-136 sq. ft.
รายละเอียด : Norwegian Epic Balcony Staterooms have room for up to three guests and feature floor-to-ceiling glass doors that open to a private balcony with an incredible view. They include two lower beds that convert into a queen-size bed, a sitting area and addition

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการจอง

1.ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
2.ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,
การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 8 วัน 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 15 USD /คน/คืน
3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่า
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
6. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
7. ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
9. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าบริการห้องพักบนเรือ เต็มจำนวน ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสำราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนำเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระเต็มจำนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.3 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า