(Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญเรือ S.S.MARIA THERESA ENCHANTING DANUBE ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวยุโรปด้วยเรือล่องแม่น้ำแบบ Luxury พร้อมบริการแบบ Exclusive บนแม่น้ำสายสำคัญที่จะล่องผ่านใจกลางยุโรป แม่น้ำดานูบ ฮังการี-ออสเตรีย-เยอรมันราคาเริ่มต้น: 77,900.-
8 วัน 7 คืน ENCHANTING DANUBE ล่องเรือสำราญ ชื่อเรือ S.S.MARIA THERESA HUNGARY-SLOVAKIA-AUSTRIA-GERMANY ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวยุโรปด้วยเรือล่องแม่น้ำแบบ Luxury พร้อมบริการแบบ Exclusive บนแม่น้ำสายสำคัญที่จะล่องผ่านใจกลางยุโรป แม่น้ำดานูบ ฮังการี-ออสเตรีย-เยอรมัน

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสแพ็คเกจ ราคา สถานะ

เส้นทางเดินเรือ

วันเดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า
วันที่ 1 บูดาเปสต์ / Austria - -
วันที่ 2 บูดาเปสต์ / Austria - -
วันที่ 3 บราติสลาวา / Austria - -
วันที่ 4 เวียนนา Vienna / Austria - -
วันที่ 5 เดิร์นสเตรน และเมค, ออสเตรีย / Austria - -
วันที่ 6 ลินซ์ Linz / Austria - -
วันที่ 7 ปัสเซา / Germany - -
วันที่ 8 ปัสเซา / Germany - -

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมการเดินทาง

บูดาเปสต์, ฮังการี
12.00-18.00

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศฮังการี เช็ค-อิน ที่ ท่าเรือบูดาเปสต์(Budapest) (ท่านสามารถเช็ค-อินได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.แต่ยังไม่สามารถเข้าห้องนอนได้) ***ควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออกประมาณ 3 ชั่วโมง*** สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary) เป็นประเทศหนึ่งทางแถบยุโรปที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เพราะเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีประวัติอย่างยาวนานมาตั้งแต่ในตอนศตวรรษที่ 9 ซึ่งประเทศฮังการีนี้มีความงดงามในทางลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างมาก จนนักท่องเที่ยวจากหลายมุมโลกก็อยากจะเดินทางมาสัมผัสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้มาเที่ยวชมเมืองหลวงอันงดงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน(St.Stephen Basilica) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสูงโดดเด่นเป็นสง่าในฝั่งเปสต์ เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เซนต์สตีเฟน กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มหาวิหารแห่งนี้มีความสูงถึง 96 เมตร ถือว่าป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ ภายในมหาวิหารโอ่โถงอลังการท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ การตกแต่งภายในถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ ดังนี้ Restaurant de Versailles อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

บูดาเปสต์, ฮังการี
เช้า/กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นนครหลวงของประเทศฮังการีที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง "บูดา" กับเมือง "เปสต์" รวมกันเมื่อปี 1873 บูดาเปสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ด้วยเพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danube) หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่งบูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่งเปสต์ (Pest) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม** เรือออกจากท่าเรือ บูดาเปสต์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

บราติสลาวา, สโลวะเกีย และ เวียนนา, ออสเตรีย
เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ เรือถึงท่าเรือ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) บราติสลาวา คือเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากรประมาณ 427,000 คน บราติสลาวาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ เรือถึงท่าเรือ เมืองเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย (Austria) เมืองที่สวยงาม รุ่มรวยเสน่ห์ และเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังอันเก่าแก่ สวนสาธารณะที่สวยงามเงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือถนนสายช้อปปิ้งสุดหรูบนถนนสายเก่า ที่นี่จึงนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันลำดับต้นๆ ของยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ เรือจอดค้างคืนที่ เมืองเวียนนา

เวียนนา, ออสเตรีย
เช้า/กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ เรือจอดที่เมือง เวียนนา เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย พาท่านเดินทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์บนฝั่งที่ท่านสามารถเลือกเองได้ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรืออีกครั้ง โดยท่านสามารถดูได้จากเอกสารบนเรือที่พนักงานจะวางไว้ในห้องพักของท่าน ถนนวงแหวนถนนรูปเกือกม้าที่ยิ่งใหญ่เรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่งของเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา, ศาลากลาง, โรงละครแห่งรัฐเวียนนา, พระราชวังและพิพิธภัณฑ์อันงดงามมีอายุถึง 150 ปี ซึ่งเข้ามาแทนที่กำแพงและป้อมปราการที่ปกป้องเมืองมานานหลายศตวรรษ การก่อสร้างเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจการคิดล่วงหน้าและการวางผังเมืองที่ยิ่งใหญ่ คุณจะผ่านจุดสังเกตที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ส่วนใหญ่ไปยังส่วนที่เก่าแก่ของเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำแพงล้อมรอบ ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม** เรือออกจากท่าเรือ เวียนนา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

เดิร์นสเตรน และเมค, ออสเตรีย
เช้า/กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เดิร์นสเตรน ประเทศออสเตรีย พาท่านเดินทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์บนฝั่งที่ท่านสามารถเลือกเองได้ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรืออีกครั้ง โดยท่านสามารถดูได้จากเอกสารบนเรือที่พนักงานจะวางไว้ในห้องพักของท่าน Dürnsteinเป็นเมืองเล็ก ๆ บนแม่น้ำดานูบในเครมส์แลนด์ซึ่งอยู่ในรัฐออสเตรียเออร์ออสเตรีย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในภูมิภาค ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการเยี่ยมชมหุบเขา Wachau กว่าการชิมไวน์ออร์แกนิกพิเศษที่ Nikolaihof ซึ่งเป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรีย สถานที่ตั้งนั้นน่าหลงใหล: อาจพบซากอาคารหลังแรกในไซต์ - ป้อมโรมันโบราณ - และชิมไวน์ในโบสถ์ยุคศตวรรษที่ 15 เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เมืองเมค ประเทศออสเตรียพาท่านเดินทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์บนฝั่งที่ท่านสามารถเลือกเองได้ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรืออีกครั้ง โดยท่านสามารถดูได้จากเอกสารบนเรือที่พนักงานจะวางไว้ในห้องพักของท่าน เมืองเมค เป็นเมืองแห่งออสเตรียในรัฐสหพันธ์รัฐโลว์เออร์ออสเตรียติดกับหุบเขา Wachau ตามแม่น้ำดานูบ Melk มีประชากร 5,257 คน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นที่ตั้งของโบสถ์เบเนดิกติกอนบาโรกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Melk Abbey Babenbergs ตระกูลขุนนางยุคกลางที่ยิ่งใหญ่ที่ควบคุมแนวกว้างของออสเตรียก่อนที่จะยอมจำนนต่อ Habsburgs เขาเป็นคนแรกที่สร้างปราสาทบนเนินเขาเหนือ Melk ซึ่งต่อมาพวกเขาก็มอบให้แก่พระภิกษุเบเนดิกติน เมื่อ 900 ปีที่แล้ว สถานที่แห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีป้อมปราการและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและห้องสมุดของพวกเขากำลังโด่งดังไปทั่ว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

ลินส์ (ซาลซ์บูร์ก), ออสเตรีย
เช้า/กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เมืองลินส์ ประเทศออสเตรีย พาท่านเดินทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์บนฝั่งที่ท่านสามารถเลือกเองได้ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรืออีกครั้ง โดยท่านสามารถดูได้จากเอกสารบนเรือที่พนักงานจะวางไว้ในห้องนอนของท่าน พาท่านเดินทางด้วยรถทัวร์เดินทางสู่ ซาลซ์บูร์ก(Salzburg) ประเทศออสเตรีย ป้อมปราการอายุ 900 ปีตั้งตระหง่านอยู่เหนือศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมืองซาลซ์บูร์กอย่างแข็งขัน แต่เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องมรดกทางดนตรีมากกว่ากิจกรรมทางทหาร โมซาร์ทเกิดที่นี่แสดงต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (ตอนอายุห้าขวบ) คุณจะเดินเล่นไปตามเขตเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกที่ซึ่งเป็นถนนแคบ ๆ ออกจากเส้นทางของคุณ ดึงดูดให้คุณสำรวจร้านค้าและร้านกาแฟที่ต้องเข้าแถวและข้ามสะพานเพื่อชมมหาวิหารในศตวรรษที่ 17 อันยิ่งใหญ่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

ปัสเซา, เยอรมัน
เช้า/กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เมืองปัสเซา (Passau) ประเทศเยอรมัน พาท่านเดินทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์บนฝั่งที่ท่านสามารถเลือกเองได้ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรืออีกครั้ง โดยท่านสามารถดูได้จากเอกสารบนเรือที่พนักงานจะวางไว้ในห้องพักของท่าน ปัสเซา เป็นเมืองชายแดนติดกับออสเตรีย และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ที่จุดตัดของแม่น้ำสามสาย ที่มาบรรจบกันพอดี ได้แก่ ดานูป, Inn และ Ilz เลยเรียกเมืองนี้ว่า City of three river เมืองแห่งแม่น้ำสาม Passau ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ชาวเคลต์ (Celts) ที่มาจากทางตอนเหนือของบาวาเรีย แล้วเข้ายึดพื้นที่แถวนี้ได้สำเร็จ ก่อนสมัย Roman ต่อมายุค Roman จึงมาตั้งป้อมไว้บนเนินเขาที่ปัจจุบันเรียกว่า Veste Oberhaus ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมาก สิ่งที่ทำเงินมหาศาลให้เมือง Passau ก็คือ การค้าเกลือ มีการทำการค้าขายกับชาวโบฮีเมีย หรือในสมัยนี้ก็คือสาธารณเชค โดยแหล่งเกลือก็คือ Salzburg

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

ปัสเซา, เยอรมัน
เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือท่าเรือเมืองปัสเซา(Passau) ประเทศเยอรมัน หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 05 เมษายน 2563

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
CLASSIC ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 77,900
FRENCH BALCONY ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 97,900
DELUXE BALCONY ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 111,900
SUITE ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 151,900
GRAND SUITE ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 194,900
ชำระเพิ่มเติม

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 เมษายน 2563

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
CLASSIC ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 77,900
FRENCH BALCONY ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 97,900
DELUXE BALCONY ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 111,900
SUITE ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 151,900
GRAND SUITE ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 194,900
ชำระเพิ่มเติม

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 03 พฤษภาคม 2563

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
CLASSIC ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 77,900
FRENCH BALCONY ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 97,900
DELUXE BALCONY ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 111,900
SUITE ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 151,900
GRAND SUITE ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 194,900
ชำระเพิ่มเติม

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 พฤษภาคม 2563

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
CLASSIC ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 77,900
FRENCH BALCONY ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 97,900
DELUXE BALCONY ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 111,900
SUITE ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 151,900
GRAND SUITE ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 194,900
ชำระเพิ่มเติม

รายละเอียดห้องพักของ S.S.MARIA THERESA : UNIWORLD

CLASSIC

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 162 ตารางฟุต - (15ตารางเมตร)
รายละเอียด : สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ดังนี้ 1. ผ้าเช็ดมือ 2. ตู้เสื้อผ้า 3. ไดรฟ์เป่าผม 4. ตู้เซฟ 5. ทีวี 6. น้ำดื่ม 7. ฮีตเตอร์ 8. อุปกรณ์อาบน้ำ

FRENCH BALCONY

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 194 ตารางฟุต - (18ตารางเมตร)
รายละเอียด : สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ดังนี้ 1. ผ้าเช็ดมือ 2. ตู้เสื้อผ้า 3. ไดรฟ์เป่าผม 4. ตู้เซฟ 5. ทีวี 6. น้ำดื่ม 7. ฮีตเตอร์ 8. อุปกรณ์อาบน้ำ

DELUXE BALCONY

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 194 ตารางฟุต - (18ตารางเมตร)
รายละเอียด : สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ดังนี้ 1. ผ้าเช็ดมือ 2. ตู้เสื้อผ้า 3. ไดรฟ์เป่าผม 4. ตู้เซฟ 5. ทีวี 6. น้ำดื่ม 7. ฮีตเตอร์ 8. อุปกรณ์อาบน้ำ

SUITE

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 305 ตารางฟุต (28.3ตารางเมตร)
รายละเอียด : สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ดังนี้ 1. ผ้าเช็ดมือ 2. ตู้เสื้อผ้า 3. ไดรฟ์เป่าผม 4. ตู้เซฟ 5. ทีวี 6. น้ำดื่ม 7. ฮีตเตอร์ 8. อุปกรณ์อาบน้ำ

GRAND SUITE

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 410 ตารางฟุต ( 38 ตารางเมตร )
รายละเอียด : สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ดังนี้ 1. ผ้าเช็ดมือ 2. ตู้เสื้อผ้า 3. ไดรฟ์เป่าผม 4. ตู้เซฟ 5. ทีวี 6. น้ำดื่ม 7. ฮีตเตอร์ 8. อุปกรณ์อาบน้ำ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระมัดจำ(First Deposit) 10% ของราคาค่าเรือต่อท่าน 2 วันหลังจากได้รับการยืนยันห้อง
2.ชำระเต็มส่วนที่เหลือ 130 วัน ก่อนการเดินทาง
**เงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเงื่อนไขของทางเรือเป็นผู้

การยกเลิกหลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว

1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 120 วัน หักค่าดำเนินการ(Administration Fee) 200 USD / ท่าน (อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับ ณ วันดำเนินการ)
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 119-90 วัน หัก 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 89-60 วัน หัก 35% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 59-30 วัน หัก 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักเต็ม 100% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2.ค่าภาษีท่าเรือ
3.อาหารบนเรือสำราญ (ที่รวมในแพคเกจ)
4.กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
5.ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
6.ค่า WIFI(บนเรือ) ตลอดการเดินทาง
7.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) *บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่าย*
8.ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (ในวันเดียวกันกับที่ขึ้นและลงเรือ)
9.บัตเลอร์ (Butler)บริการตลอดการเดินทาง
10.ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Gratuity Fee)

**อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน
2.ค่าวีซ่าเชงเก้น
3.ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
5.ประกันการเดินทาง (เนื่องจากบนเรือแม่น้ำไม่มีคลินิคและหมอประจำบนเรือ กรุณาเตรียมยาสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%